Особливості подання е-заяв на отримання допомоги від міжнародних організацій

 e Dopomoga

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати допомогу, передбачену міжнародними організаціями, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

У зв’язку з цим набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання подання заяви в електронній формі щодо отримання допомоги від міжнародних організацій» від 16 квітня 2022 р. № 455.

ПОРЯДОК
подання заяви в електронній формі щодо отримання допомоги від міжнародних організацій

1. Цей Порядок визначає процедуру заповнення, формування та подання заяви (заявки, звернення) в електронній формі щодо отримання допомоги від міжнародних організацій (далі - заява) засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

2. Подання заяви здійснюється з урахуванням умов надання такої допомоги, передбачених відповідною міжнародною організацією, та закріплених домовленостей стосовно її надання між центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на формування та/або реалізацію державної політики у відповідній сфері, та відповідною міжнародною організацією (далі - умови надання допомоги).

3. Заява формується заявником засобами Порталу Дія після проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу заявника.

Заява формується у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, визначених пунктом 5 цього Порядку, з урахуванням умов подання заяви, визначених законодавством та/або відповідною міжнародною організацією.

4. Заявником відповідно до умов надання допомоги може бути повнолітня або неповнолітня віком від 14 років особа, що є громадянином України, якій присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі наявності додаткових умов щодо заявника, що не можуть бути підтверджені відомостями, визначеними у цьому Порядку, така заява може бути подана до відповідної міжнародної організації в інший альтернативний спосіб, визначений нею або законодавством.

5. У заяві можуть зазначатися такі відомості:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

2) стать;

3) дата народження;

4) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

5) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

6) відомості про задеклароване (зареєстроване) місце проживання/фактичне місце проживання;

7) серія та/або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

8) контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти);

9) відомості про повнолітніх членів сім’ї: родинні стосунки, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

10) відомості про дітей: кількість, дата народження, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); серія та номер свідоцтва про народження;

11) серія, номер, дата видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

12) номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання “єПідтримка”, найменування банку.

6. Відомості, що є необхідними для подання заяви, отримуються шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної влади.

Під час формування заяви засобами Порталу Дія отримуються/підтверджуються такі відомості:

із Єдиного державного демографічного реєстру через єдину інформаційну систему МВС (щодо осіб, які мають паспорт громадянина України у формі картки та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлені засобами Єдиного державного демографічного реєстру) - відомості про стать особи, дату та місце народження, серію та/або номер, дату видачі паспорта, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав паспорт, строк дії (за наявності) паспорта, адресу та дату поточного задекларованого/зареєстрованого місця проживання (за наявності);

із відомчої інформаційної системи ДМС через єдину інформаційну систему МВС - відомості про адресу та дату поточного задекларованого/зареєстрованого місця проживання; відомості про особу (за наявності): стать, дата та місце народження, серія та номер, дата видачі паспорта громадянина України (за наявності);

із е-свідоцтва про народження (за наявності) - відомості, що містяться в е-свідоцтві про народження дитини;

із Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб - номер та дата видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, найменування органу, який видав таку довідку (за наявності);

із Єдиного державного реєстру судових рішень - щодо судового рішення про усиновлення.

7. Формування заяви припиняється засобами Порталу Дія, якщо зазначені у заяві відомості:

надані не в повному обсязі;

не відповідають вимогам арифметичного та формато-логічного контролю.

8. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник.

9. Після формування заяви засобами Порталу Дія та накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису заявника, заява блокується для редагування та передається до відповідної міжнародної організації згідно з договором про інформаційну взаємодію між Мінцифри, технічним адміністратором Порталу Дія та відповідною міжнародною організацією та/або відповідним уповноваженим нею суб’єктом, яким регулюються питання щодо механізму та каналів інформаційного обміну.

На відомості, що передаються до міжнародної організації, накладається кваліфікована електронна печатка технічного адміністратора Порталу Дія.

10. Подання заяви є лише підставою для надання міжнародної допомоги. Рішення щодо отримання міжнародної допомоги приймає відповідна міжнародна організація.

Про прийняте відповідною міжнародною організацією рішення про отримання або відмову в отриманні міжнародної допомоги заявнику повідомляється засобами Порталу Дія.

Відмова в отриманні допомоги не позбавляє можливості заявника подати заяву повторно.

11. Подання заяви засобами Порталу Дія не позбавляє заявника можливості подати заяву до відповідної міжнародної організації в інший альтернативний спосіб, визначений нею або законодавством.

Як отримати пенсії та грошову допомогу у період дії воєнного стану

соцвиплати

За вибором людини пенсію або грошову допомогу виплачують Укрпошта або уповноважені банки. Люди, які перебувають за своїм місцем постійного проживання:

- очікують доставку Укрпоштою пенсії та грошової допомоги додому;

- за наявності безпечних умов для життя можливо отримати самостійно в найближчому поштовому відділенні Укрпошта.

Людям, які в умовах війни змінили своє постійне місце проживання, необхідно:

- обрати зручний спосіб одержання виплат:

- грошовим переказом через АТ “Ощадбанк” без відкриття банківського рахунку;

- переведення Укрпоштою коштів на поштове відділення за новим місцем перебування або до будь-якого автоматизованого відділення Укрпошта.

Якщо людина обрала грошовий переказ через АТ “Ощадбанк”, про це повідомляє органи Пенсійного фонду України (особисто, за телефоном, а також через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг), або орган соціального захисту (особисто, за телефоном). У заяві до органу Пенсійного фонду України та органу соціального захисту про переказ коштів через АТ “Ощадбанк” без відкриття банківського рахунку за тимчасовим місцем перебування зазначається ПІБ, паспортні данні та про присвоєння РНОКПП (індивідуального податкового номера) одержувача, його попереднє місце проживання (отримання пенсії) та тимчасове місце перебування.

Якщо людина обрала переведення Укрпоштою пенсії на інше поштове відділення, про це повідомляє органи Пенсійного фонду України (особисто, за телефоном або через особистий електронний кабінет ПФУ) або Укрпошті за телефоном 0 800 300 545 (кнопка 2).

У повідомленні зазначається:

1. ПІБ одержувача пенсії або грошової допомоги;

2. Адреса місця проживання, за яким здійснювалася виплата за попередній період (лютий 2022 року);

3. Паспортні дані одержувача пенсії або грошової допомоги (серія та номер паспорту);

4. Номер телефону одержувача пенсії або грошової допомоги;

5. Спосіб отримання виплати (на відділення/додому);

6. Нова адреса перебування одержувача пенсії або

- якщо Ви отримуєте пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, який отримали в SMSповідомлення;

- якщо Ви не визначилися з місцем отримання виплати та бажаєте отримати її на будь-якому автоматизованому відділені Укрпошти, до якого буде доступ, повідомте про це оператора. Кошти виплачуватимуться за заявленим місцем проживання за декілька днів.

 Якщо виплачує уповноважений банк, виплата здійснюється шляхом зарахування коштів на поточний рахунок одержувача пенсії або грошової допомоги, відкритий в уповноваженому банку. У разі, якщо уповноважений банк, обраний одержувачем, не зможе виконувати свої функції, кошти будуть переказані до АТ “Ощадбанк” без відкриття рахунку, про що людину додатково повідомлять органи Пенсійного фонду України або органи соціального захисту. Для отримання коштів у відділенні АТ “Ощадбанк” людині необхідно пред’явити паспорт та довідку про присвоєння РНОКПП (індивідуального податкового номера).

logo vb